Kontakt ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ТВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

БЕЗОПАСНОСТ
И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

Темата за безопасността и здравето при работа е от първостепенно значение за ideale-jobs, тъй като се отнася до грижата и защитата на най-ценния ни актив – нашите служители. Ето защо стартирахме програма, която се фокусира върху здравето и безопасността при работа.

ПРОГРАМАТА

  • По-добра комуникация между нас и предприятието на назначаване на базата на оценката на риска
  • Систематично прилагане на трудовата безопасност в предприятието на назначаване при съвместната работа с нашите специалисти
  • Обучение на нашите служители и на предприятията клиенти по темата за безопасност и здраве
  • Инспектиране на предприятията клиенти, на които преотстъпваме наши служители

Кандидатствайте сега!
Изгответе своята кандидатура само за 2 минути

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ ЗА WORK IN TIME

Искате да говорите с нас лично?
Нашата гореща линия е 24 ч на разположение: 0228 748730