Kontakt ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ
ТВОИТЕ РАБОТНИ МЕСТА

ДАННИ ЗА КОНТАКТИ И РЕГИСТРАЦИЯ НА КОМПАНИЯТА

Отговорен издател:

ideale-jobs GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 17, 50226 Frechen
Telefon: 02234 9276200 / Fax: 02234 9276299
Email: info@ideale-jobs-gmbh.de

ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДИРЕКТОРИ:

Петер Броммонт, Йенс-Петер Рунге
 

СЪДЕБНАТА РЕГИСТРАЦИЯ:

Окръжен съд Кьолн

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР:

HRB 54887
 

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР ПО ДДС СЪГЛАСНО § 27A ОТ ЗАКОНА ЗА ДДС:

DE240648230
 

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА:

Въпреки внимателния контрол върху съдържанието, ние не поемаме отговорност за съдържанието на външни връзки.
За съдържанието на свързаните страници са отговорни изключително техните администратори.

КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОРЕН ОРГАН:

Федералната агенция по заетостта
Регионална дирекция на Нордрайн-Вестфалия

40474 Дюселдорф
Josef-Gockeln-Str. 7
Телефон: (0211) 43 06-0
Телефакс: (02 11) 43 06-377
Имейл: Nordrhein-Westfalen(at)arbeitsagentur.de
Интернет: www.arbeitsagentur.de

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И ИЗТОЧНИЦИ НА ИЗОБРАЖЕНИЯТА:

iStockphoto > www.istockphoto.com
Fotolia > www.fotolia.de