Kontakt DLA PRACOWNIKÓW
TWOJA PRACA

Impressum

Odpowiedzialny wydawca:

ideale-jobs GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 17, 50226 Frechen
Telefon: 02234 9276200 / Fax: 02234 9276299
Email: info@ideale-jobs-gmbh.de

PREZESI UPRAWNIENI DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI:

Peter Brommont, Jens-Peter Runge, Carsten Buhmes, Sven Billen
 

SĄD REJESTROWY:

Sąd Rejonowy w Kolonii

NUMER REJESTRU:

HRB 54887
 

NUMER IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ ZGODNY Z § 27A NIEMIECKIEJ USTAWY O PODATKU VAT:

DE240648230
 

KLAUZULA WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Pomimo starannej kontroli merytorycznej firma nie ponosi odpowiedzialności za treści stron zewnętrznych.
Za treść stron, do których odnośniki znajdują się w naszej witrynie, odpowiadają wyłącznie ich administratorzy.

WŁAŚCIWY ORGAN NADZORCZY:

Federalna Agencja Pracy
Dyrekcja Regionalna Nadrenii Północnej-Westfalii

40474 Düsseldorf
Josef-Gockeln-Str. 7
Telefon: (0211) 43 06-0
Telefaks: (02 11) 43 06-377
E-mail: Nordrhein-Westfalen(at)arbeitsagentur.de
Internet: www.arbeitsagentur.de

ŹRÓDŁA FOTOGRAFII:

iStockphoto > www.istockphoto.com
Fotolia > www.fotolia.de