Kontakt DLA PRACOWNIKÓW
TWOJA PRACA

CZĘSTE PYTANIA:Co to właściwie wynajem pracowników tymczasowych?

W ramach użyczania pracowników tymczasowych dostawca usług HR przekazuje danemu przedsiębiorstwu swoich pracowników. Oznacza to, że pracownicy są zatrudnieni w ideale-jobs i przez nas opłacani, pracują jednak w innym przedsiębiorstwie. Zawieramy z Państwem umowę o pracę, po czym wysyłamy naszych pracowników do przedsiębiorstwa użytkownika. Umowa o pracę jest u nas z reguły na czas nieokreślony. Praca jest na ogół ograniczona czasowo, stąd wielu mówi też o pracy tymczasowej. Po upływie tego okresu czasu pracownicy pozostają zatrudnieni u nas, jako dostawcy usług HR, i mogą ponownie podjąć pracę w innym przedsiębiorstwie. W ten sposób mają możliwość poznania różnych przedsiębiorstw, które mogą ich nawet przejąć.

Czy zajmują się Państwo także pośrednictwem personalnym?

Tak. Wówczas pracownicy są użyczani przedsiębiorstwu klienta z początku na pewien okres czasu. Obie strony, przedsiębiorstwo i pracownik, testują w tym okresie, czy pasują do siebie. Jeśli obie strony są zadowolone, pracownik przechodzi na stałe na stronę klienta. Ten rodzaj pośrednictwa personalnego ma tę zaletę, że zarówno przedsiębiorstwo, jak i pracownik nie ponoszą żadnego ryzyka: Poznają się, zanim dojdzie do zatrudnienia na stałe. Przedsiębiorstwa czerpią z tego dodatkową korzyść: Faza wdrażania pracownika odbywa się za naszym pośrednictwem.
 

Gdzie jestem zatrudniony na stałe jako pracownik?

W ideale-jobs.

Kto opłaca pracowników?

Dostawca usług HR czyli ideale-jobs opłaca użyczanych pracowników. Dzięki temu mają oni niezawodną gwarancję otrzymywania miesięcznej pensji, niezależnie od tego, u kogo akurat pracują.

Praca tymczasowa i związek zawodowy – czy da się to połączyć?

W DGB (Niemieckie Zrzeszenie Związków Zawodowych) działa Wspólnota ds. Układów Zbiorowych mająca w swej gestii pracę tymczasową, która ze zrzeszeniami pracodawców negocjuje porozumienia dotyczące użyczania pracowników w odniesieniu do zbiorowych układów pracy. ideale-jobs z własnej inicjatywy płaci więcej aniżeli wynoszą taryfy uzgodnione przy zawieraniu zbiorowego układu pracy.

Czy pracownik musi coś zapłacić za pośrednictwo?

Nie. Kandydatki i kandydaci nigdy nie uiszczają u nas jakiejkolwiek opłaty. Również nie w przypadku udanego pośrednictwa, niezależnie od tego, czy jest to zatrudnienie na stałe czy tymczasowy stosunek pracy. Koszty ponosi przedsiębiorstwo, w którym nasz pracownik podejmuje pracę.
 

Co ma miejsce po złożeniu aplikacji?

Po złożeniu przez interesanta aplikacji odnoszącej się do oferowanego stanowiska pracy w ciągu 2 dni nawiązujemy z nim kontakt. W tym czasie dokonujemy sprawdzenia jego aplikacji i informujemy, czy jego osoba wchodzi w grę w przypadku danego stanowiska pracy. W przypadku aplikacji spontanicznej sprawdzamy najpierw, czy mamy dla interesanta stosowną ofertę pracy. Jeśli tak, w ciągu 48 godzin otrzyma on odpowiedź. Jeśli nie posiadamy stosownej oferty, wpisujemy interesanta do naszej bazy danych i nawiązujemy z nim kontakt, gdy tylko wpłynie do nas stosowne zapytanie.
 

Czy można złożyć też aplikację spontaniczną?

Oczywiście. Wówczas wpiszemy cię do bazy danych i nawiążemy z tobą kontakt, gdy tylko będziemy mieć ofertę pracy odpowiadającą twojemu profilowi. Często mamy też aktualne zapytania pasujące do twojej aplikacji.
 

Co ma miejsce po zakończeniu pracy?

Gdy praca w przedsiębiorstwie klienta dobiega końca, ponieważ zlecenie zostało zakończone, natychmiast szukamy innego miejsca pracy dla naszych pracowników. Najczęściej mamy kolejne zapytania o użyczenie pracowników, dzięki czemu często zdarza się, że kolejne użyczenia następują po sobie płynnie, jedno za drugim.
 

Miejsce pracy i miejsce zamieszkania są bardzo oddalone od siebie. Jak reguluje się taką kwestię?

Zdarza się, że miejsce pracy jest położone tak daleko od twojego miejsca zamieszkania, że nie możesz do niego dojeżdżać. Takie przypadki są na ogół ograniczone czasowo. Wówczas organizujemy dla ciebie zakwaterowanie w miejscu pracy. Dodatkowo pokrywamy koszty podróży.
 

Ile zarabia się, wykonując pracę tymczasową?

Płacimy powyżej taryfy, to znaczy więcej niż uzgodniono pomiędzy związkiem zawodowym a przedstawicielem pracowników. Dokładne wynagrodzenie zależy od branży, okresu wykonywania pracy i kwalifikacji.
 

Czy pensja jest wypłacana również w okresie, w którym nie wykonuje się pracy?

Jasne. Nawet gdy nasi pracownicy nie wykonują żadnej pracy w przedsiębiorstwie klienta, oczywiście punktualnie wypłacamy im dalej ich pensję.

 

Wie hoch ist das Gehalt?

Das Entgelt richtet sich nach Qualifikation, Branche und Arbeitsdauer im Kundenunternehmen. Wichtig: Wir zahlen übertariflich, das heißt, mehr als zwischen BAP und DGB vereinbart.

Erhalte ich Gehalt, auch wenn ich nicht bei einem<br>Kundenunternehmen arbeite?

Ja. Sie sind bei Ideal Jobs angestellt und erhalten Ihr Entgelt monatlich von uns. Unabhängig davon, ob Sie an ein Kundenunternehmen überlassen worden sind oder nicht.