Kontakt DLA PRACOWNIKÓW
TWOJA PRACA

Zgoda zgodnie z przepisami dot. ochrony danych na przetwarzanie danych osobowych od kandydatów

Zrozumiałem, że moje dane osobowe, jakie podałem ideale-jobs GmbH w ramach całej procedury rekrutacyjnej, przetwarzane są przez ideale-jobs GmbH w celu użyczania pracowników i/lub pośrednictwa pracy i w tym celu będą przekazywane w szczególności klientom lub interesantom. ideale-jobs GmbH szuka dla mnie zajęcia jako pracownika tymczasowego lub jako kandydata w ramach pośrednictwa pracy i partnerzy ideale-jobs GmbH potrzebują do tego określonych informacji i danych osobowych o mnie. Wiem, że firma ideale-jobs GmbH sama korzysta z usługodawców do przetwarzania moich danych w celu użyczania pracowników i/lub pośrednictwa pracy.

Zrozumiałem, że ideale-jobs GmbH może przetwarzać moje dane osobowe tylko wtedy, gdy jest to konieczne dla poszukiwania pracy w drodze użyczania pracowników i/lub pośrednictwa pracy. Do przetwarzania danych w szerszym zakresie (np. po zakończeniu szukania pracy lub posady) ideale-jobs GmbH potrzebuje mojej zgody na przetwarzanie danych zgodnie z przepisami o ochronie danych.

ideale-jobs GmbH pouczyło mnie, że istnieją oświadczenia i wskazówki w zakresie ochrony danych dokładnie określające, które konkretnie dane osobowe przetwarza się w jakim celu. Te oświadczenia i wskazówki znajdzie Pan/Pani pod następującym adresem www.ideale-jobs-gmbh.de/pl/polityka-prywatnosci/ .

Wyrażam niniejszym wyraźną zgodę na to, aby moje dane osobowe, udostępnione przeze mnie firmie ideale-jobs GmbH w ramach całej procedury rekrutacyjnej i wymagane do szukania posad i stanowisk zostały zapamiętane i aby można było ich użyć także po zakończeniu pracy w ramach użyczania pracowników i/lub pośrednictwa pracy zgodnie z ustawowymi przepisami dotyczącymi przechowywania danych przez ideale-jobs GmbH oraz, aby można było je nadal przetwarzać w procesie szukania pracy lub wolnych stanowisk i w razie potrzeby służyły do kontaktu ze mną, jeśli moja kandydatura będzie odpowiednia dla podjęcie innej pracy. Po upływie tego czasu ideale-jobs GmbH ewentualnie zwrócić się do mnie ponownie z zapytaniem o moją zgodę.

 

Oświadczenie o udzieleniu zgody w celu gromadzenia danych kandydatów

Jeśli moja aplikacja nie zakończy się sukcesem, to wyrażam zgodę, aby firma ideale-jobs GmbH przechowywała moje dane osobowe, które przekazałem/przekazałam w ramach całej procedury rekrutacyjnej (np. podanie, życiorys, świadectwa, kwestionariusz osobowy, wywiad aplikacyjny), także po zakończeniu konkretnego procesu rekrutacji. Wyrażam zgodę, aby [pracodawca] skorzystał z tych danych w celu późniejszego kontaktu ze mną oraz do kontynuacji procesu rekrutacji, jeśli moja kandydatura okaże się odpowiednia na innym stanowisku. Jeśli w moim podaniu rekrutacyjnym lub innych pismach przekazanym przeze mnie w procesie rekrutacji podane zostały nawet „szczególne kategorie danych osobowych“ wg art. 9 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (np. zdjęcie, na którym rozpoznać można moją etniczną przynależność, dane dotyczące ciężkiej niepełnosprawności itp.), to zgodą moją objęte są także te dane. ideale-jobs GmbH zamierza jednak rekrutować wszystkich kandydatów według ich kwalifikacji i dlatego prosi, o ile jest to możliwe, o rezygnację z podawania tych danych.

Ponadto niniejsza zgoda dotyczy danych związanych z moimi kwalifikacjami i pracami z ogólnie dostępnych źródeł (w szczególności zawodowych sieci społecznych), które [pracodawca] w sposób dopuszczalny uzyskał w ramach procesu rekrutacji. Moje dane nie będą przekazywane osoby trzecim.

Niniejsza zgoda została udzielona dobrowolnie i nie ma żadnych skutków na moje szanse w obecnym procesie rekrutacji. Mogę odmówić udzielenia zgody bez podania przyczyny i nie muszę obawiać się z tego tytułu negatywnych konsekwencji. Ponadto mogę odwołać moją zgodę w dowolnym czasie [– np. online w systemie rekrutacji –]; w takim wypadku moje dane zostaną niezwłocznie usunięte po zakończeniu procesu rekrutacji.

 

Dodatkowe oświadczenie dla szczególnych kategorii danych:

Moja rekrutacja w firmie ideale-jobs GmbH obejmuje szczególne kategorie danych osobowych (np. dane dotyczące stanu cywilnego, które mogą rzucić światło na moje życie seksualne i moją orientację seksualną; dane o moim zdrowiu; zdjęcie, z którego wywnioskować można moją etniczną przynależność, stan mojego wzroku i/lub wyznanie religijne; podobne dane wrażliwe w myśl art. 9 rozporządzenia o ochronie danych). Dlatego też moją rekrutację w takiej formie można przetwarzać tylko za moją zgodą. Wyrażam zgodę, aby firma ideale-jobs GmbH przetwarzała szczególne kategorie danych osobowych zawartych w moim podaniu rekrutacyjnym oraz załączonych dokumentach w celu realizacji procesu rekrutacji. Niniejsza zgoda służy wyłącznie do tego, aby w ogóle móc uwzględnić moją rekrutację w przedłożonej formie. Informacje nie zostaną uwzględnione w procesie rekrutacji, jeśli – w szczególności w przypadku ciężko upośledzonych – istnieje ku temu ustawowy obwiązek. Moje dane nie będą przekazywane osoby trzecim. Nie jestem zobowiązany do udzielenia tej zgody i mogę zamiast tego aplikować pomijając szczególne kategorie danych osobowych i nie narażę się na negatywny wpływ na moje szanse w procesie rekrutacji. Mogę odmówić udzielania zgody bez podania powodu i odwołać udzieloną zgodę w dowolnym czasie [– najlepiej online za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego–]. W przypadku odwołania moje dane objęte zgodą zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku nieudzielenia zgody lub jej odwołania nie będzie można jednak w procesie rekrutacji uwzględnić mojej aplikacji w udzielonej formie.

Ponadto wyraźnie wyrażam zgodę na przetwarzanie i gromadzenie moich danych osobowych w ramach ustawowych obowiązków przechowywania danych w celu szukania pracy w drodze użyczania pracowników i/lub pośrednictwa pracy przez firmy A.I.M Allgemeine Industriemontagen GmbH, work inTime Group GmbH, work inTime GmbH, power jobs GmbH, Star Personal GmbH, Brilliant Personaldienste GmbH i work factory GmbH.

Wiem, że zgoda ta jest dobrowolna i ja sam mogę decydować o tym, czy chcę jej udzielić. Ponadto posiadam też wiedzę o tym, że mogę odmówić udzielenia tej zgody bez podania powodów i nie muszę obawiać się negatywnych konsekwencji z tego tytułu. Zostałem także poinformowany o tym, że mogę w dowolnym czasie odwołać tą zgodę ze skutkiem na przyszłość i ideale-jobs GmbH nie będzie już uprawniona do używania moich danych osobowych oraz ideale-jobs GmbH jest wówczas zobowiązana do usunięcia tych danych. Odwołanie wnieść należy do work inTime Group GmbH, Gottlieb-Daimler-Str. 17, 50226 Frechen, Niemcy do rąk pana Juria Hoffmanna, email: marketing(at)wit-group.de, telefon: +49 (0)2234/9276541, Fax: +49 (0)2234/9276549

Stan: 15.05.2018r.